top of page

Reklamační řád

Dodáním digitálního obsahu (e-knihy/kurzu/tipu na akci) před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy. 

Zbylé situace se řídí pokyny popsaných ve veřejných obchodních podmínkách.

bottom of page